آپشن های موقتی یا گذرا (transient) وردپرس

آپشن های گذرا دارای مدت اعتبار مشخصی می باشند و می توان از آنها برای ذخیره داده ها به صورت موقتی استفاده نمود. این آپشن ها مشابه آپشن های معمولی هستند با این تفاوت که دارای زمان انقضا می باشد و بعد از آن می توانند حذف گردند.

ذخیره سازی یک آپشن گذرا

برای ذخیره سازی یک transient از تابع set_transient استفاده می کنیم. این تابع سع پارامتر ورودی می پذیرد: پارامتر اول نام transient، پارامتر دوم مقدار آن و پارامتر سوم که اختیاری است مدت زمان اعتبار transient به ثانیه است. در صورت عدم تعیین مدت اعتبار، به صورت پیش فرض مدت زمان انقضای صفر در نظر گرفته می شود که به معنای عدم انقضای آپشن است.

< ?php
set_transient( 'bmpt_myplugin_song', 'My Lovely Song', 180 );
? >

در کد فوق، آپشن bmpt_myplugin_song با مقدار My Lovely Song با مدت انقضای سه دقیقه ذخیره می شود.

دریافت مقدار یک آپشن گذرا

برای واکشی مقدار یک transient از دیتابیس از تابع get_transient استفاده می گردد. پارامتر ورودی این تابع نام transient است و این تابع در صورت وجود و معتبر بودن آن مقدار transient و در غیر این صورت مقدار false را بر می گرداند.

< ?php
$song = get_transient( 'bmpt_myplugin_song' );
? >   

حذف یک آپشن گذرا

تابع delete_transient عمل حذف یک آپشن گذرا را انجام می دهد. این تابع نام آپشن را به عنوان ورودی می پذیرد و در صورت حذف موفق آپشن مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را بر می گرداند. آپشن های منقضی شده در زمان درخواست دسترسی کاربر به آنها به صورت خودکار حذف می شوند و از این تابع در موارد خاص مانند حذف پلاگین استفاده می گردد.

< ?php
delete_transient( 'bmpt_myplugin_song' );
? >  

پست های مرتبط

Leave a Comment